บุคลากร

นายสุทธิพันธ์ ประวันนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

นางสมสมัย สากุล

ครู ชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1, 2

นางกุหลาบ ฮะเติ้ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3

นางจิณห์วรา เยาวพันธ์

ครู ชำาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 6

นายสิทธิภาพ มาตรไตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5