กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11

โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ มีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555