ประกาศผลสอบ O-NET

วันที่โพสต์: 26 เม.ย. 2012, 9:18:42

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู สามารถดูประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ป.6 ในวันที่ 28 เมษายน 2555

ได้ที่เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ http://www.niets.or.th