การรับมอบทุนการศึกษา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆล่ะ 1000 บาท ให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้อ วันที่ 28 มิถุนายน 2559

โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ วันที่ 18 มกราคม 2559

คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทัศนาอุทยานไม้กลายเป็นหิน และวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา วันที่ 20 มกราคม 2559

นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ร่วมทำบุญ และทำความสะอาดวัดชุมแสง บ้านห้วยบงใต้ วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559