ติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ เลขที่ 135 บ้านห้วยบงใต้ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-870303