การมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2016, 3:48:49

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนการศึกษา จำำนวน 10 ทุนๆล่ะ 1000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 28 มิถุนายน 2559